– Oppdatering fra Senja kommune – Negative testresultater så langt

Av | 10. mars 2021

Siste oppdatering fra kommunen:
Senja kommune har i dag fått svar på 5 koronatester av husstandsmedlemmer til de to kjente positive tilfellene fra i går, 9. mars. Alle disse testene er negative, noe som betyr at det ikke settes flere i karantene nå.

Skoler åpen fra torsdag

De negative testene i dag betyr at ingen ved Trollvik skole blir definert som nærkontakter, og skolen er derfor tilbake i normal drift på forsterket gult nivå fra i morgen. 11. mars.

For Silsand barneskole, avdeling Småslettan betyr de negative testresultatene at det kun er 2. klassetrinn som er berørt og fortsatt i karantene. Resten av skolen er fra i morgen tilbake i normal drift med forsterket gult nivå. I tillegg gjøres det også ny gjennomgang på skolene for forsterking av smittevern.

Skolene informerer foresatte direkte.

Mange nærkontakter og personer i ventekarantene

Kommunen har vært i dialog med Folkehelseinstituttet om håndteringa, og arbeider nå etter en forsterket TISK-strategi. Det vil si at vi fra start setter en stor ring rundt de smittede, steder og personer de har vært i kontakt med. Innenfor ringen pågår et stort smittesporingsarbeid og utvidet testing for å få oversikt.

65 personer er definert som nærkontakter knyttet til de to smittede. Disse skal testes i dag og etter 7 dager fra siste mulig smitteeksponering.

I tråd med forsterket TISK-strategi skal husstandsmedlemmer også være i ventekarantene til første prøve eventuelt er negativt. Det betyr at vi har svært mange i smittekarantene og ventekarantene i kommunen de neste dagene.

Teststasjonen opplever høy testaktivitet og vil i dag teste over 200 personer, som vil si 1,3 % av befolkningen. Disse svarene vil gi oss et langt bedre bilde på smittesituasjonen og kan bidra til å spore smitteopprinnelse. Og ikke minst hjelper det oss å hindre videre smitte.

Ikke kjent smittekilde

Smittesporingsarbeidet har foreløpig ikke kommet frem til en kjent smittekilde, eller sammenheng mellom de to smittetilfellene. Det er heller ikke kjent om det er snakk om muterte virusvarianter.

Disse variantene av viruset har som kjent fått større fotfeste, og det arbeides derfor som om det er en mer smittsom variant, gjennom forsterket TISK-strategi.

Personer med symptomer bør teste seg

Arbeidet med å få kontroll og hindre videre smitte, er et felles ansvar. Kommunens personell jobber på høygir, og gjør en stor innsats med sporing, testing og tilrettelegging av tjenester.

For å klare hindre et eventuelt større utbrudd er det også nødvendig at hele befolkninga i Senja bidrar til dette. Det gjør vi ved å være ekstra skjerpa rundt å følge de smittevernreglene vi alle kjenner nå:

  • Vi holder avstand fra hverandre. 1 meter er kravet, men helst 2.
  • Vi unngår unødvendige reiser, utsetter arrangementer og samlinger der man treffer mange mennesker.
  • Vi holder antall nærkontakter lavt
  • Vi er nøye med hånd og hostehygiene
  • Vi holder oss hjemme hvis vi er syk
  • Vi er obs på symptomer og tester oss ved mistanke

I tillegg er det viktig at vi følger de krav som er til karantene og isolasjon.

Ingen forsterkede tiltak nå

Senja kommune har vært i dialog med helsemyndighetene om håndteringa videre. Det er forsterket TISK-arbeid som kommunen gjør nå som er anbefalt i slike smittetilfeller

Med den forsterkede TISK-strategien og skjerping av smitteverntiltak i befolkninga generelt er det mulig å ha kontroll.

Får vi ikke kontroll kan det bli aktuelt å innføre strengere lokale tiltak, slik vi kjenner det fra andre kommuner som den siste tiden har hatt større utbrudd.

De neste dagene og prøvesvar som ventes inn, vil vise om det er nødvendig. Senja kommune holder innbyggere oppdatert ved eventuell utvikling.

Vær oppmerksom om du har vært disse stedene

Vi minner også om kunder som har vært på Møbelringen Finnsnes i perioden torsdag 4. mars til lørdag 6. mars bes være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for testing.

Det samme gjelder personer som har vært på Kick Finnsnes lørdag 6. mars fra klokka 17-18.