– To nye smittetilfeller med foreløpig ukjent smittekilde. Omfattende smittesporing i gang

Av | 9. mars 2021

Fra Senja kommune tirsdag kveld:

Senja kommune fikk tirsdag kveld. 09.03.21 meldt to nye tilfeller av koronasmitte. Smittesporing er påbegynt og det er foreløpig ikke kjent smittevei i noen av tilfellene, og tilfellene har ingen kjent tilknytning til hverandre. Situasjonen er uavklart og berører mellom annet Silsand barneskole, avd. Småslettan og Trollvik skole. Begge skolene holdes stengt i morgen, for å sikre at man får nødvendig oversikt.

Et klassetrinn på Småslettan er definert som nærkontakter og settes i karantene. Elevene her bes teste seg onsdag. Husstandsmedlemmer til alle som settes i karantene skal være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første prøve.

De to skolene sender ut informasjon til foresatte på alle trinn, med spesifikk info til det berørte trinnet. Resultatet av videre testing, herunder hurtigtest, vil avklare hvor mange flere nærkontakter som må gå i karantene.

I tillegg er Møbelringen på Finnsnes berørt og kunder som har vært her i perioden torsdag 4. mars til lørdag 6. mars bes være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for testing. Det samme gjelder personer som har vært på Kick Finnsnes lørdag fra klokka 17-18.

Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet, men arbeidet er omfattende og vil komme til å ta tid.