Gibostad-brygge får 600.000 kulturminnekroner

Av | 12. februar 2021

Materialhandelen med kaianlegg juli 2020 (Foto Kato Fredriksen)

Stiftelsen Gamle Gibostad får 600.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å sette i stand kaianlegg og brygge på Gibostad på Senja, står det i ei pressemelding fra  Kulturminnefondet

– Det er et stort engasjement for bevaring av kulturmiljøet på Gibostad, og det legges ned en enorm egeninnsats og dugnadstimer av engasjerte mennesker i bygda, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet, i forbindelse med tildelingen av 600.000 kroner til istandsettingen av kai og brygge.

Kaianlegget og brygga er fra 1956-57, og anlegget fungerte som materialhandel fram til 1968. Senere er det brukt som lager. Kaia har vært i aktiv bruk som adkomst for skolebåter og gjestekai for fiskebåter.

– Fra 2018 har kaia vært stengt på grunn av sikkerhet og den kritiske tilstanden den er i, forteller Kato Fredriksen, styreleder i Stiftelsen Gamle Gibostad, i søknaden til Kulturminnefondet.

Området er av historisk betydning for hele kommunen og at det har potensiale til å kunne utvikles til en spennende arena for kulturnæring, bygdeutvikling og reiseliv. Stiftelsen vil gjenopprette adkomst og nærhet til sjøen som ferdselsvei og utvikle kystkulturen lokalt og regionalt. Når prosjektet er ferdigstilt vil lokale kystfiskere og servicebåter for sjømatnæringen kunne legge til. Prosjektet vil på den måten kunne bidra til næringsutvikling og reiseliv.

– Istandsettingen av anlegget er viktig både for utviklingen av området og bevaring av viktige kulturminner, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Kaia ligger sentralt i det verneverdige kulturmiljøet Gamle Gibostad. Etter gjennomføring vil prosjektet gi enklere adkomst til sjøen som danner grunnlag for næringsutvikling både eier og mulighet for utvikling av kulturnæring.