En halv meter sny, – og det kjem litt til

Av | 12. februar 2021

Denne elgen tok det med ro der den gikk og beita i veikanten i formiddag. Blir det meir sny, må han nok slite meir på si daglige beitevandring

Etter fleire måneda med bar mark har det komme godt med sny de siste dagan, nokken plassa over halvmeteren. Og det kjem et lite påfyll de neste dagan.
Deretter skal han etter planen gå over i sludd og mildvér på mandag, – så det kan bli tungt på endel hustak.