Bakteria i drikkevatnet, fortsatt kokeoppfordring

Av | 7. januar 2021

Blyfjordvatnet, med «Okshornet» i bakgrunnen. Vatnet e viktigste drikkevannskilde for store dela av Sør-Senja. Gjennom historia har vatnet herfra vore tiltenkt rolla som såvel kraftanlegg som vatn til laksesmoltanlegg.

– Det e påvisnining av coliforma bakteria i drikkevatnet som har ført til at folk e oppfordra til å koke drikkevatnet fra Blyfjordvatnet, sei Børge Andreassen i kommunen til oss.
Etter ka vi erfare fungere ikkje UV-anlegget slik det skal heller.
-Dette vil ta litt tid, sei han Børge.
Han regne med etpar vekke før alt e iorden.

De uønska bakterian kan skyldes det meste, om ikkje anna kan det være snakk om inntrenging av myrvatn.

Man leite no etter lekkasja på anlegget. Inntrenging av uønska jord eller mikroorganisme kan normalt kun skje på undertrykkssida, dvs på strekninga med fall ned fra Blyfjordvatnet.
Idag vil man fortsette leitinga der, bl.a. med lytteutstyr, for å prøve å lokalisere det man meine e en lekkasje.