Nytt smittetilfelle i Senja kommune. Mistanke om at flere kan være smittet

Av | 12. desember 2020

Pressemelding fra Senja kommune lørdag 12. des.:

En person fikk lørdag 12. desember påvist positiv koronatest. Personen fikk symptomer og ble testa torsdag denne uka, men har i tiden før symptomene oppsto vært å arbeid i Furumoen barnehage.

Mistanke om flere smittede
I tillegg viser to av den smittedes barn symptomer på korona, og skal nå testes. Før symptomene oppsto har barna vært på skolen og på fritidsaktiviteter denne uka.

For å få oversikt over eventuelle nærkontakter dersom flere familiemedlemmer tester positivt, gjøres det nå et stort smittesporingsarbeid i kommunen.

  • Vi har foreløpig ikke oversikt, og vi mistenker at flere kan være smitta. Før vi har oversikt er det derfor viktig at folk er ekstra forsiktige, sier kommuneoverlege Aslak Hovda Lien.

Skoler og barnehage berørt
Personen som har fått påvist korona jobber i Furumoen barnehage på Silsand og var på arbeid før symptomene oppsto. Barnehagen er varslet, og smittesporing av nærkontakter i gang. Berørte vil bli kontakta.

Et annet barn i familien som nå har symptomer går på FUSK, Finnsnes ungdomsskole. Personen testes for korona, og ved eventuell smitte kontaktes nærkontakter. Barna har også vært sammen med venner og på fritidsaktiviteter, og kommunen skaffer seg også oversikt over dette og informerer berørte.

  • Det er all grunn til at familier med tilknytning til barnehagen og skolen er ekstra forsiktig til vi har oversikt. Vær heller hjemme enn å ta julehandel nå, sier Hovda Lien.

Dersom flere familiemedlemmer får symptomer, vil også flere av kommunens enheter kunne bli berørt.

  • Vi har et stort apparat i gang nå for å få oversikt. Nå er det viktig at alle i kommunen er klar over at det kan være smitte i lokalsamfunnet som foreløpig ikke er kjent. Vær ekstra forsiktig, og følg alle krav og råd til smittevern nøye, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.

Den smittede i Senja kommune var i forrige uke på UNN i Harstad hvor det er kjente tilfeller av covid-19, og det mistenkes at dette er smittekilden.

Etter hvert som kommunen får oversikt, vil det bli gitt fortløpende informasjon til de det gjelder, og kommunens innbyggere.