Kort fiberrapport fra Olaheimvannet og Å

Av | 1. desember 2020
 – Arbeidet med oppkobling av fiberforbindelser på Rødsand, Ådalen og på Å ruller videre.
Montører gjør en kjempejobb. Pent arbeid, rydder opp etter seg og tester før de forlater bolig. Installasjonene pr bolig tar cirka 2-3 timer.
Tidsbruk avhenger bl.a. om det skal settes opp tv-tjeneste eller ikke og hvor lang kabelstrekkene blir/hvordan bolig ser ut.
Internett og tv-tjeneste fungerer som ei kula!

Mange videomøte gjennomført allerede.

Det er bare å glede seg 🙂
Dette er en helt ny verden.