Senja kommune med «mobbeknapp»

Av | 20. november 2020

En «mobbeknapp» skal gjøre det enklar for eleva å melde fra om mobbing. Rektor har ei vekka på seg til å reagere dersom nokken benytte den

Senja kommune har i dag oppretta «mobbeknapp» på sine nettside. Tiltaket skal i følge melding fra kommunen bidra til å gjøre terskelen for varsling om mobbing så låg som mulig. Ordninga blei vedtatt av kommunestyret tidligare i år.

Les meir her