Årbok for Senja e gått i trykken

Av | 23. oktober 2020

I begynnelsen av vekka gikk årets Årbok for Senja, nr 49 i rekka fra starten i 1972, – i trykken.

På grunn av en viss inhabilitet skal vi ikkje omtale boka for mykkje, men mange solide bidragsytera har iår og bidratt til ei svært variert bok.

Det mest langsveisfarende stoffet kjem iår fra Danmark, der danske Ingrid Bonde Pedersen beskriv sitt opphold på Skaland før og under siste verdenskrig. Hennes mann Fridthjof Bonde Pedersen var ansatt ved grafittverket i 11 år.