Opprette teststasjon for korona i Senja kommune

Av | 18. september 2020

Flg. bulletin mottatt fra Senja kommune:

Fra mandag 21. september oppretter Senja kommune en egen teststasjon for korona. Fra denne dagen avtales testing på eget telefonnummer til teststasjonen. Tester gjøres på stasjonen som ligger i administrasjonsbygget ved gamle Silsand Ungdomsskole.  

Senja kommune oppretter fra mandag 21. september en ekstern teststasjon i administrasjonsbygget ved gamle Silsand Ungdomsskole. Målgruppa er først og fremst de med luftveissymptomer som ønsker å teste seg og ikke har behov for vurdering av lege.

Alle som skal testes ved den nye teststasjonen
må på forhånd avtale time på telefon: 77 87 15 15.

Sykepleiere prioriterer hvem som testes  

Henvendelsene blir tatt imot, vurdert og prioritert av sykepleiere. Senja kommune følger Folkehelseinstituttets prioriteringer av hvem som anbefales testing, der altså den viktigste gruppa er personer med luftveissymptom.

Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn skal fortsatt kontakte fastlege eller legevakt på vanlig måte. De som er hos lege på time vil bli testet der.

Ber mulig personell til testsenteret melde seg

Ved lokale utbrudd eller høy forekomst av andre luftveisinfeksjoner, må kommunen planlegge for å kunne teste opp mot 5 % av befolkningen pr. uke. For å få dette til er det rekruttert inn både pensjonert helsepersonell og andre for å bistå i testingen. Disse gis opplæring og er en helt avgjørende ressurs for kunne opprettholde god testkapasitet over tid.

Senja kommune er derfor både veldig takknemlig for de som har meldt seg, men fortsatt interessert i flere. Interesserte kan kontakte Torhild Isaksen på mobil 48 49 77 18.

Bakgrunn for opprettelse av teststasjon

Helsedirektoratet har bedt norske kommuner om å prioritere TISK-strategien høyt. TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Gjennom å ha et godt tilbud for testing ved mistanke om korona ønsker vi tidlig å avdekke lokal smitte, raskt sette i gang smittesporing, isolere smittede og sette nærkontakter i karantene. Hensikten er å avdekke og begrense lokale utbrudd raskt og effektivt.

Kommunene er bedt om å ha en testkapasitet på 1,5 % av befolkningen per uke, samt å raskt kunne skalere opp til 5 %. For Senja kommune tilsvarer 1,5 % testing pr. uke 225 tester, mens testing av 5 % av befolkningen betyr at Senja må teste 750 personer per uke. Det er en krevende oppgave.

Til nå har testingen blitt gjort av fastlegetjenesten og vi har de siste ukene testet rundt 175 personer per uke. Fastlegetjenesten opplever at testingen tar mye tid og ressurser, samt at tilgjengeligheten for både de som kun ønsker en test og andre pasienter lider under dette. Derfor opprettes nå det eksterne testsenteret i Senja kommune.