Dugnadsgjengen ferdig med de nye veglysan på Stonglandseidet

Av | 14. september 2020

Siste kabel strekkes. Han Knut Jarl passe på trommelen, han Lasse får brukt den nye ATV-en sin til å kjøre ut kabelen, mens han Johnny e på tur opp i første stolpe.

Igår kom siste strekket på 500 meter trelagt EX-kabel på plass mellom Helsesentert og Mølnelva på Stonglandseidet. Dermed har den mykkje brukte gangvegen fått sårt etterlengta belysning i den mørke tida på året.
Det mangle nokken få lys nede i boligfeltet, men dem kjem ikkje på plass før Troms Kraft har skifta ut de stolpan det gjeld.

Han Johnny Pedersen har stått for faglig vett og arbeid på prosjektet. I går kobla han alle lysan til.
– No e det bare å vente på at Troms Kraft koble til strøm i skapet, så blir det testkjøring i all stillheit, sei han Johnny.
Han har forøvrig fått seg god trim i løpet av monteringa, og regne med at han klatra tilsammen omtrent 1300 loddrette meter opp og ned på stolpan som e satt opp.

I tillegg til dugnadsinnsats, hadde tidligare Tranøy satt av penga til prosjektet.