Senja og korona, informasjon fra kommunen

Av | 4. august 2020

Status for korona-oppfølging i Senja kommune som følge av Hurtigruten-saken

MS ROALD AMUNDSEN
4 personer fra Senja kommune var med på det siste cruiset til hurtigruteskipet MS Roald Amundsen. Alle fire er testet og satt i karantene fra fredag 31. august. Ingen har symptomer og alle prøver er negative.

Alle fire har vært i karantene uten symptomer i mer enn 48 timer, og det er dermed ingen som har vært nærheten av dem før de gikk i karantene som er definert som nærkontakter hvis noen av de blir syk i karantenetiden.

De fire personene er i karantene til mandag 10. august.

MS FRITJOF NANSEN
Under cruiset med MS Fritjof Nansen var passasjerer på land i Mefjordvær søndag morgen 2. august. Hurtigruten hadde ingen kontakt med Senja kommune forut for dette, men selskapet var da svært tydelig i media både lørdag og søndag på at de fulgte alle nasjonale og internasjonale regler for karantene spesielt, og for cruisefart generelt.

Med bakgrunn i besøket rettet Senja kommune ved ordfører mandag 3. august en hevendelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark angående om reglene rundt cruisefart var gode nok, eller det var behov for endringer i disse. I tillegg spurte ordfører om grensekontrollen var god nok til å sikre at alle som kom til Norge fikk god nok informasjon om og kontroll av de etter hvert ganske mange ulike karantenereglene med unntak.

Senja kommune ved kommuneoverlege har i dag vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og fått informasjon om at det foreløpig ikke er bekreftet covid-19 om bord på MS Fritjof Nansen. Folkehelseinstituttet opplyser at det på skipet er 4 besetningsmedlemmer med luftveisinfeksjoner. Disse testes i dag i Ålesund. Det er så langt ikke meldt om symptomer blant passasjerene på skipet.

Dersom det blir påvist tilfeller av smitte på MS Fritjof Nansen vil det kartlegges om noen av disse var i land i Mefjordvær og hadde så nær kontakt med lokalbefolkning at det var knyttet smittefare til det.  Det vil si å være i kontakt mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand, eller ha direkte fysisk kontakt som f.eks. håndtrykk e.l. Hvis alle har holdt avstand og hatt god hoste- og håndhygiene er det ikke fare for smitteoverføring ved besøket.

Senja kommune vil bli varslet dersom smittesporing gjøres i vår kommune.