Ansatt ved Stonglandet sykehjem smittet

Av | 19. mars 2020

Pressemelding fra Senja kommune:  
– Ytterligere en person har testet positivt på koronaviruset i Senja kommune. Personen ble testa for smitte på tirsdag, og i dag ble prøven bekrefta som positiv. Den smittede er ansatt ved sykehjemmet på Stonglandseidet, som nå har flere ansatte og pasienter i karantene.

Den smittede var på arbeid mandag uten symptomer. Da symptomene dukker opp ble personen testet tirsdag. Den det gjelder har lette symptomer og har vært i isolasjon siden tirsdag da prøven ble tatt.

I tillegg til den som har bekreftet smitte har en annen ansatt ved sykehjemmet lette symptomer på luftveisinfeksjon, og er nå testet og i isolasjon.

Som følge av dette er til sammen 20 ansatte ved sykehjemmet i karantene (Ni av disse var i karantene allerede før det ble bekreftet smitte hos en ansatt). Den smittede ansatte har kun vært i kontakt med et fåtall pasienter, men alle 17 pasientene på avdelinga settes i karantene. Ingen av pasientene har foreløpig symptomer.

  • Det gjøres kartlegging av nærkontakt til den smittede. Fordi en annen ansatt også har symptomer og testes, ønsker vi nå å være sikker. Derfor settes det store antallet ansatte og pasienter i karantene. De vil alle bli fulgt opp, sier smittevernlege Steinar Konradsen.

Andre nærkontakter til den smittede er også informert og satt i karantene. Smittekilden er foreløpig ikke kjent, men kartlegges.

  • Den ansatte har ikke vært i utlandet eller hatt nærkontakt med kjente smittetilfeller. Heller ikke den andre ansatte som testes har vært i utlandet eller i kontakt med kjente smittetilfeller. Vi driver nå sporing av smittekilden, sier Konradsen.

For å sikre driften på sykehjemmet omdisponeres nå personell. Alle de involverte på sykehjemmet og pårørende har fått beskjed om situasjonen.

  • Det er lagt planer for hva som skal gjøres hvis ansatte og pasienter i helsetjenesten får smitte. Nå ser vi på bemanningen slik at tjenestene opprettholdes, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.

Også andre helsetjenester ivaretas i samme bygg. Ordføreren sier at alle tiltak og ressurser settes inn for å håndtere situasjonen og forebygge smitte.

–                      Vi gjør alt som kreves og trengs for å ivareta alle dette gjelder, sier Eliseussen.

Til sammen er det testa 78 personer i Senja, Sørreisa og Dyrøy til nå. I Dyrøy er det et bekreftet tilfelle, mens det med dette siste tilfellet er to med bekreftet smitte i Senja kommune.