Telenor med framstøt for fiberbasert Internett

Av | 17. mars 2020

Områdan der Telenor no tilbyr utbygging med tilkobling av fiberbasert Internetttilkobling

Telenor tilbyr no Internett-tilgang ved installering av fiberkabel til en rekke husstanda på Sør-Senja. De aktuelle kundan e dem som har bolig, hytte og næringsbygg i området Stonglandseidet-Skrolsvik, Å-Rødsand samt Stonglandseidet-Stangnes. Langs denne ruta ligg det «hovedkabel» allereia.
– Vi er ferdig med prosjekteringa og venter nå på nok intressenter før vi kan gå igang med utbyggingen, skriv Telenor på de nyopprette FB-siden «Fiberutbygging Tranøy 2020». I følge dem e dem avhengig av å få med seg 185 av de ca 260 adressan i området før utbygging starte. Etter ka vi erfare e påmeldinga kommet omtrent halvveis allereia.

Dermed har vi i teorien to potensielle tilbydera av fiberbasert Internett sørst på Senja. Tranøy Telecom AS har bygd ut og levert til fleire bygde i «nord-Tranøy», men svare på spørsmål fra oss at dem ikkje kan levere i sør utenom på «tettstedene» Stonglandseidet, Rødsand og Skrolsvik. Ka tid det eventuelt kan skje, har dem ikkje svart oss på. Ei slik utbygging vil uansett rive bort fundamentet for å få ei utbygging for alle husstanda langs ruta Stangnes – Stonglandseidet – Skrolsvik, samt Å – Rødsand ved at Telenor ikkje får nok abonnenta til å starte si utbygging.
Det bør folk ha i bakhauet.

Ei sammenligning av pris:

Telenor:
Etablering kr 4.990,-
Kun fibernett, – dvs «vanlig Internett-tilgang»:
Minste hastighet 75 Mbit/s, pr mnd kr 639,-
Hastighet 150 Mbit/s kr 739,- pr mnd
Tillegg for TV-pakke ca kr 300,- pr mnd.
Ev oppstart: Såsnart 185 bestillinge e på plass.
Tilkobling kontinuerlig ved utbygging.

Tranøy Telecom AS:
Installasjonskostnad kr 7.000,-
Kun fibernett, – dvs «vanlig Internett-tilgang»:
Minste hastighet 75 Mbit/s, pr mnd kr 549,-
Hastighet 150 Mbit/s kr 599,- pr mnd
Tillegg for TV-pakke, pris «kunne variere».
Ev oppstart: Har spurt, har ikkje fått svar.

For begge gjeld:
Luftstrekk til husvegg, samt oppkoblet router inne.
Ev nedgraving av kabel over egen tomt utføres av abonnent (smal grøft, dybde ca 30 cm).

Dersom du har TV-tilgang idag over antenne/satelitt og e fornøyd med det, treng du ikkje TV-pakken. Den kan du bestille seinar. Har du smart-TV allereia, har du tilgang på fleire TV-kanala inkl NRK dersom du koble TV-en din opp mot Internettboksen (routeren) din.
Dersom du ikkje skal delta i VM i dataspill, treng du heller ikkje de største hastigheiten. 20 Mbit/s regnes av mange som meir enn nok for å se utmerket på TV idag. Dermed skulle 75 Mbit/s holde for de fleste.

Dersom du mot absolutt all formodning skal bruke Internett for å se på TV med 8K/Ultra-HD2, treng du 80-100Mbit/s. Det e seksten ganga så stort format som vanlig HD, som du kanskje har idag.
Idag finnes det forøvrig nesten ikkje nokka tilgjengelig i 8K-format, bortsett ifra endel videosnutta som forhandlera bruke i salgsøyemed. Japans rikskringkaster planlegg riktignok sendinge i 8K under Tokyo-OL i 2020, – men det evenementet e vel utsatt.

Sånn heilt til slutt:
Idag har de fleste i området Internett i bolig over kopper (dvs «telefonlinje») eller lokal leverandør av radio-tilkobling med utendørs antenne. Telefonlinjen i kopper syng på siste verset, og Telenor har opplyst at dem ikkje vedlikeholdes når fibernettet e bygd ut.
Dagens radiobaserte system har litt problem med å følge med utviklinga mht kapasitet/hastigheit, – e veldig avhengig av topografien, og e allereia fasa ut endel plassa i landet.

_________