Ørtepause, med lyttevakt i alle retninge

Av | 3. februar 2020

På vakt, med ett øre oppover mot barnehagen, og ett nedover mot bilvegen

Elgen trekker nedover til brøyta veg for tida.
Denne meska seg med krattskogen nedfor barnehagen på Eidet.
Dagens ørtepause blei tatt i krattskogen mellom barnehagen og vegen.