Bomtur for asfaltbåten

Av | 23. september 2019

ms «Trine Charlotte» ligg ved kai Skrolsvik, men ingen kunne hente asfalten ho har med seg. Foto: Harald Nordby

Asfaltmaskinan sto klar på Gammelsæter. Asfaltbåten låg lasta attmed almenningskaia i Skrolsvik. Men  tomme asfaltbila forlot stedet og kjørte i konvoy tilbake igjen litt før klokka ett idag.
I følge Vegvesenet ser det ut til å skyldes at bilan som skulle hente asfalten ikkje kom seg ned på kaia på grunn av hindringe.
– Det va no rart sei nabo og bussjåfør Harald Nordby i Skrolsvik.
Han fortell at båten ligg på samme plass som ved forrige leveranse.