Plages med store mengda sand i hamna

Av | 11. april 2019

Nok en gang må han Kjell Johansen tømme hamna si for sand som e ført ned med en flombekk.

Kver gong det e mykkje regn, får han Kjell Johansen på Eidet hamna fylt opp med sand. En bekk som renn ut innfor moloen e grunnen til det.
-Etter storregnet vi hadde for en måned sia fyltes det skikkelig opp, sei han Kjell. Han meine årsaken e tidligare graving i et kommunalt tomtefelt lenger, der store mengda sand og grus ligg åpen etter et halvferdig prosjekt.

I følge han Kjell e det såpass oppfylt no at den nye «mårbakken» når heilt bort til flytebrygga.
Han har rydda hamna mange gonga før, men aldri opplevd så store sandbanka som no.
– På fjæra sjy e det problema å få manøvrert seg innfor flytebrygga, sei den tidligare maskinisten, – som no e konvertert til ivrig fritidsfiskar.