Sende ut pakkevis med årbøker til institusjona i Senjaområdet

Av | 19. mars 2019

Rina Skoglund og Gro Bjørnland synes det e hyggelig å dele ut eldre utgava av Årbok for Senja

Det har blitt mange tura på postkontoret for ho Rina og ho Gro med store pakka med Årbok for Senja sia nyttår. Årboka har i alle år levert enkeltbøker på bestilling til endel institusjona, – som sjukeheima og endel kommunale bofelleskap. No har institusjona i Midt-Troms fått tilbud om komplette pakka av alle tilgjengelig årganga, gratis og franko.

Lageret av tidligere årganga av Årbok for Senja begynne å ta litt mykkje plass. Riktignok e enkelte årganga utsolgt, mens andre tar litt for stor hylleplass. Det skyldes selvfølgelig mindre salg enkelte år, men og at man av forskjellige årsaka har fått for mange tilsendt fra trykkeriet.

– Vi synes det e mykkje bedre å bidra på denne måten enn å sende dem til ovnen på Botnhågen, sei ho Rina Skoglund og ho Gro Bjørnland. Ho Rina har tatt seg av forretningsdrift og distribusjon av årboka i mange år. Fra nyttår har ho Gro vore på «opplæring» for å ta over jobben.