Pengedryss fra Utviklingsfondet

Av | 16. mars 2019

Arkivfoto, Norwegian Wild, ex Tranøybotn Camping

Variert støtte til varierte tiltak, vi klippe rett fra protokollen:

Styret for utviklingsfondet har i møte 11.2.2019 fattet følgende vedtak i
sak 1/19.
TRANØY KOMMUNES UTVIKLINGSFOND 2019

Styret for utviklingsfondet i Tranøy kommune gjør følgende tildelinger fra kommunalt utviklingsfond:

1. Frovågbrygga AS gis tilskudd på kr 100 000,- til forskjønning av uteområdet, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

2. Frovågbrygga AS gis tilskudd på kr 50 000,- til egen markedsføringsportal, logo og hjemmeside for Senja Fjordhotell, med direktebooking, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

3. Be Senja AS innvilges tilskudd stort kr. 52.000,- i støtte til investering i inventar til nybygg, samt ventilasjonsanlegg og div. til produksjon samt reise til mentor, jf. søknad.
Votering: enstemmig

4. Skrolsvik bygdelag v/ Eilif Pedersen gis tilskudd på kr. 100 000,- til investering i flytebrygger Skrolsvik havn jf. søknad.
Det stilles som vilkår at noen av båtplassene forbeholdes lokalt næringsliv.
Votering: enstemmig

5. Norwegian Wild AS (red.: ex Tranøyborn Camping) innvilges et tilskudd stort kr. 22.500,- i støtte til kjøp av tjenester til utvikling av orretningskonsept (red.: kan dette være en skrivefeil i den kommunale møteprotokoll, – og at det skal stå forretningskonsept) , jf. søknad.
Votering: enstemmig

6. Solli Trappefabrikk AS innvilges tilskudd på kr 50 000,- til investering i utstillingsmodeller, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

7. Frovåg Maskin AS innvilges tilskudd på kr 100 000,- til investering i gravemaskin, tipp- bil/brøytebil, verktøy mm jf. søknad.
Votering: enstemmig

8. Senja Moments SA (red.: nye forpaktere på Tranøya) innvilges tilskudd på kr.100.000,- i støtte til investering i vannrenseanlegg og godkjent kjøkken på Tranøya, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

9. Senja Opplevelser AS (red.: fiskerturisme mm Valvåg)  gis SA innvilges tilskudd på kr.100.000,- i støtte til investering i hytte nr. 3, jfr. søknad.
Votering: enstemmig

10. Søknad fra Norsk Landbruksrådgivning datert 9.10.19 om kr 20 500,- i støtte for å kunne bidra med å styrke og skape aktivitet for Landbruksnæringa i Tranøy kommune for 2019 avslås med begrunnelse om at det ikke kan gis støtte til drift, jf. søknad. Vedtaket kan ikke påklages.
Votering: enstemmig

11. Film Camp AS innvilges tilskudd på kr. 12.000,- i grunnfinansiering i 2018, jfr. søknad.
Votering: enstemmig

12. Visit Senja Region innvilges tilskudd på inntil kr. 34 010,- forprosjekt Senja regionen som bærekraftig reisemål samt reisemålsutvikling, jfr. søknad.
Votering: enstemmig

13. Tranøy kommune dekker halvparten av kostnadene til Harstad kommune i forbindelse med utredning fra Transportutvikling AS av trafikkgrunnlag for ny helårlig fergeforbindelse mellom Skrolsvik og Bjarkøy med et beløp på inntil kr 60 000,-, jf. vedlagt e-post.
Votering: enstemmig

14. SAZZA SA innvilges tilskudd på kr.112.125,- i støtte til investering i gjerde, porter og flaggstang, jfr. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer