Sognepresten flytte i eget hus

Av | 4. januar 2019

Sognepresten i Tranøy har gitt beskjed til kommunen om at han planlegg å flytte inn i egen bolig, og kommunen har derved gitt beskjed til dagens utleier at avtalen om tjenestebolig opphøre.