10 nye flyktninga i år

Av | 4. januar 2019

Etter anmodning fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) vedtok kommunestyre før jul å sei ja til å ta imot 10 nye flyktninga i 2019.