Mistanke om ILA-utbrudd for SalMar ved Lekangsund og Storvika

Av | 17. desember 2018

Utklipp fra Marine Traffic for å vise det omtalte området. De grønne strekan vise servicebåten «Luten» sin aktivitet i det siste.

Mattilsynet melde at det e mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23056 Lekangsund II i Tranøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms.

Som grunnlag for mistanken skriv Mattilsynet flg.:
– SalMar Farming AS varslet Mattilsynet 14. desember 2018 om mistanke om ILA på Lekangsund II. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS.

Fisk fra lokaliteten Lekangsund II ble flyttet til lokaliteten 23055 Storvika V i august 2018. Det er også mistanke om ILA på lokaliteten Storvika V, basert på positiv PCR-prøve tatt ut 7. november 2018.
For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistankene blir bekreftet på Lekangsund II eller Storvika V vil Mattilsynet pålegge tømming av lokalitetene.

Litt bakgrunnsinfo:
ILA-viruset har ei lang historie i norsk oppdrettsnæring. Ved første kartlegging fikk virussjukdommen namnet SAS, forkortelse for Salmon Anemia Syndrom. Men etter heftige protesta fra et flyselskap, blei namnet endra til ILA (Infeksiøs Lakseanemi).
ILA forårsakes av et virus som kan føre til sjukdom hos laks, og e som andre kaldtvatnsvirus og bakteria ufarlig for menneska.
Pga stor smittefare, e reaksjonan ved utbrudd svært streng.

Pressemeldinga fra Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_tranoy_kommune_i_troms_fylke.33117