Mangt skal på plass for å lage en ny kommune

Av | 3. desember 2018

Dette e organisasjonskartet for rådmannens stab. Det finnes fleire kart nedover i systemet.

Fellesnemnda for den nye kommunen Senja har mykkje å få på plass før neste nyttår.
Organisasjonskartan for den nye kommunen begynne å ta form. På møte i Fellesnemnda 21. november blei det unnagjort.

Men det e meir som må gjøres. Bl.a. skal det vedtas en visjon.
For de uinnvidde e det et «slagord», som i de siste tiår såvel bedrifte som kommuna har forstått e nødvendig å ha.
På møtet kom bl.a. flg forslag på bordet under arbeidet med visjon for den nye kommunen:

Senja – Eventyret starter her
Senja – Inkluderende og bærekraftig
Senja – et hav av muligheter
Mulighetens land, i bøtter og spann

På senja2020.no kan du holde deg oppdatert om det omfattanes arbeidet med forberedelsan fram til 1. januar 2020.

Dersom du syns kartet over har for liten målestokk,  – her e en større versjon: