Vangsvik kirke stengt, fare for vannskada i betongtaket

Av | 30. april 2024

Tranøy menighet melde på FB at kirkesalen i Vangsvik kirke e stengt.
Avgjørelsen e tatt av kirkevergen og kommunen.
Det har i flere år har vore vannlekkasja i kirketaket som kan ha skada betong og armering.
Inntil videre vil gudstjenesta holdes i Reindalen kirke, i menighetssalen i Vangsvik eller andre lokala.
Planlagt konfirmasjon blir flytta til Finnsnes kirke.