Bompenga fra imorra

Av | 1. april 2024

Spørsmålet om bompengering rundt Finnsnes har versert de siste åran. Men få har turt å ta saka opp til overflata. Men no e det avgjort, – i det stille som hastesak i formannskapet.
Folk som har vore og handla på Amfi og Finnsnes Handelspark (Biltema m.m.) har nok fått med seg kameraene for automatisk innkreving av parkeringsavgift. Det som ingen, eller kun nokken få innvidde har visst, e at dette no planlegges utvida med kamerainnkreving vis à vis Refa. Det skal komme i tillegg til registreringa ved de to kjøpesentran. Og all inntekt fra systemet går heretter til Senja kommune.
Kameraene ved kjøpesentran blir heboldt etter protesta fra handelsstanden på Senja, som i sitt innspill påpeike at avgiftsparkeringa ved kjøpesentran har redusert handelslekkasjen fra nærbutikkan. Dem blir heretter en del av «bomringen».
– For min del spille det ingen rolle, sei kjøpmann Jostein Edvardsen ved Joker Stonglandseidet. Han hadde så vidt tid til å snakke med oss påskeaften i en butikk stappfull av kunda.
Det har lekka ut en måte å «avregistrere» bilen fra databasen. Det skal vistnok hjelpe å rygge forbi ankomstkamera-posten første gang man passere der. Feilen blir retta opp før tirsdags morra, men å nulle ut dem som har gjort det før dette, skal visstnok være temmelig komplisert på grunn av personvernet i datalagringsdirektivet (DLD).