Rein assistent

Av | 14. februar 2024


Arbeidet med å skifte ut knekte stolpa etter uvèret «Ingunn» foregår fortsatt. Og mange følger med i arbeidet.
Denne reinoksen hadde tatt oppstilling for å overvåke arbeidet. Den sto rolig og uanfekta og fulgte med at alt gikk rett for seg.