Gudstjenesta i jula

Av | 22. desember 2023

Søndag 24.12 – julaften
Svanelvmo kirke kl.14.00
Vangsvik kirke kl.16.00
Prest: Morten Fredrik Hagen
Organist: Nataniel Moddy-Lyngstad
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Mandag 25.12 – Juledag
Høytidsgudstjeneste
Stonglandet kirke kl.11.00
Prekentekst: Joh 1,1-14
Prest: Morten Fredrik Hagen
Organist: Eirik Vildgren
Kirketjener: Anton Fil
Offer til: Kirkens Nødhjelp