200.000 lakseyngel døde

Av | 1. desember 2023

Pga en teknisk feil døde 200.000 lakseyngel ved settefiskanlegget til Salmar i Gjøvika, melde Nordlys.
Et veldig lite antall skal etter tidligere meldinge havna ut i havet. Men med sine 7 grams kroppsvekt skulle fisken ikkje ha særlige store sjansa til å nyte livet i friheit. Den e ikkje smoltifisert og tilvent til saltvatn i den alderen.
Selskapet har sjøl meldt fra til myndigheitene.
Det var LandbasedAQ.no som meldte om nyheten først.