Fenalår i år og

Av | 22. november 2023


Jauda, det blir fenalår iår, – som trekkes ut ved nyttår blant dem som har sendt sin skjerv til «Budstikkas Venner».
Kontoen e fortsatt 4776 11 70100.
Dersom nokken heller like å bruke denne nymotens ordninga med Vipps, så kan tlf nr 9014 6240 brukes. Men då må det helst merkes med BV.