Mange ville høre, -samt sei si meining om helse- og omsorgsplanen

Av | 2. november 2023

Det kom mange innspill fra de frammøtte. Her legg Jon Kristian Valvåg fram forslagan fra si gruppa.

Det var meget godt oppmøte i gymsalen på Stonglandet skole i kveld, der planen for det framtidige helse- og omsorgsarbeidet i kommunen blei lagt fram.
Kommunalsjef Bente Karlsen understreka at arbeidet med planen var på et tidlig stadium, og at den gjaldt fra vugge til grav, ikkje berre eldreomsorg. Ho understreka og at likeverd var et viktig moment, og det gjaldt uansett kor hen man bor i kommunen.
Projektleder Margrethe Hagerupsen peikte på at moderne «omsorgsteknologi» kunne bli et godt hjelpemiddel, men at det ikkje skulle erstatte de varme hendene, men komme i tillegg.
Fleire påpekte at det største problemet var mangelen på bemanning, og fravær av søkera til ledige stillinge.
– Vi mangle folk, 5-6 berre på Stonglandseidet, – sa Berit Wilsgård
Torill Isaksen fra Sykepleierforbundet understreka det samme, og sa at mangelen på fagfolk var så stor at man egentlig dreiv ulovlig.
– Ikkje engong vikarbyråan klare å fylle opp ledige plassa, sa Bente Karlsen.

De frammøtte blei delt opp i gruppe, som la fram sine innspill før dem blei levert inn for videre bruk i arbeidet med planen.

Arbeidet med den fortsette utover vinteren.
Så skal den ut på høring, før endelig behandling i kommunetyret i juni 2024