Senjalista tredje størst i Senja kommune

Av | 13. september 2023

Av 11.700 stemmeberettige, var det berre 56,4% som avla sin stemme ved kommune- og fylkestingsvalget i Senja i år.
Blant de 6.570 som hadde stemt, var det 3.070 forhånsstemma. Det utgjør nesten halvparten, – 46,7%.
Det vise at nesten halvparten hadde stemt på forhånd.
Stemman fordelte seg slik på de enkelte listene:

Høyre 21,5% 1393 stemma
Arbeiderpartiet 20,9% 1359 stemma
Senjalista 13,7% 888 stemma
Senterpartiet 10,5% 679 stemma
Fremskrittspartiet 10,1% 654 stemma
Industri- og Næringspartiet 9,4% 611 stemma
SV-Sosialistisk Venstreparti 8,3% 537 stemma
Kristelig Folkeparti 2,9% 186 stemma
Miljøpartiet De Grønne 2,0% 128 stemma
Norgesdemokratene 0,6% 41 stemma
Liberalistene 0,3% 17 stemma

(Kilde: Valgdirektoratet)