Nokken som har glømt bilen sin?

Av | 14. juli 2023


Denne bilen har stått på busslommen nedfor «Skolebakken» på Eidet nokken daga. Den ser litt forlatt ut, med eine bakvinduet halvt åpen.
Prøveskiltan gjeld for dagen 13. august. Årstall vites ikkje.