Utrasing i Lanesåsen

Av | 4. mai 2023

Mange lause hadde rast ned i Lanesåsen, så det måtte ei kraftig opprensking til. Foto: Kurt Stangnes.

Frovåg Maskin har i etpar daga jobba med å renske opp etter ei utgliding i Lanesåsen som sperra halvparten av vegbanen.
Fjellet på strekninga har gjennom åran vore ustabil. På sekstitallet raste det meste av vegen ut, og et større arbeid måtte til for å flytte vegen innover.
Seinast ifjor blei det foretatt ei større opprensking i skråninga.
Da vegen innover Stonglandet i si tid skulle legges, va det visstnok en viss diskusjon om den skulle gå nede, rundt Risøyneset og Lanes. Det blei over Lanesåsen i staden.
Den blei delvis bygd med sysselsettingsmidla på trettitallet, der dagsbetalinga i starten va ei krona dagen.
Det ga namnet til en port midt i bakken, – som fikk namnet «Kronesporten».