– Ambulansetjenesten i Senja i fare

Av | 29. mars 2023

Ambulansetjenesten i Senja i fare

Av Senja Arbeiderparti, – Gunnar M Torgersen, Fred O Flakstad, Marit Stubberud Hanssen.

 – Ambulansestasjonen på Stonglandseidet er ikke godkjent for overnatting. Det ble kjent for en drøy uke siden. Feil som er gjort i sin tid i Tranøy kommune kommer for en dag, men Senja kommune tar selvsagt tak i problemet. Branntekniske mangler rettes opp, og en midlertidig godkjenning blir trolig løsningen på kort sikt.

Vel og bra, men:

UNN ønsker ikke ambulansestasjon på Stonglandseidet! UNN ønsker ikke ambulansestasjon i Gryllefjord! UNN ønsker å sentralisere ambulansetjenesten. Det skaper stor utrygghet i Senja.

I 2018 var også ambulansetjenesten i fokus. Den gangen fordi det var for kostbart å betjene stasjonene Gryllefjord og Stonglandseidet. Bygningene var dårlige, og UNN ville heller ha en ny, felles ambulansestasjon på Svanelvmoen. Det ville bli billigere enn oppgradering, og mer effektivt med hensyn til bemanning. I 2018 ble sentraliseringsplanene etter hvert lagt til side, blant annet på grunn av politisk press. På de fem årene som har gått siden da, er fint lite gjort for å oppgradere ambulansestasjonene. UNN har ikke tatt initiativ til utbedring av bygningene. Det tolker vi som at UNN sin langsiktige plan fremdeles er sentralisering. Hvis UNN hadde vært villige til å inngå leiekontrakter på for eksempel 20 år, hadde det vært enkelt å bygge nye funksjonelle ambulansestasjoner både på Stonglandseidet og i Gryllefjord.

UNN inviteres med dette til å svare på hva deres langsiktige plan er.

Hovedargumentene for og imot UNN sine planer er de samme som i 2018:

  • Sentralisering gir økonomiske besparelser.
  • Sentralisering gir uakseptabelt lang responstid til bygder som Gryllefjord, Torsken, Skrolsvik, Stonglandseidet med flere.

Vi mener at UNN sin samfunnsoppgave er å bidra til god beredskap, og gi trygghet for innbyggere, institusjoner og bedrifter. Trygghet for at hjelpen kommer rimelig fort når ulykken er ute. Selvsagt skal det tas økonomiske hensyn, men vi finner oss ikke i å bli satt en prislapp på i forhold til geografi og antall innbyggere per kilometer. Nå er tiden inne for de ansvarlige i UNN å komme ut i offentligheten og fortelle folket, som de skal tjene, hva som er viktigst. Pris eller kvalitet?