Tilbyr bonus til sommervikara

Av | 16. mars 2023

Ill.foto. Stor stemning ved stonglandet sykehjem på 17. mai

Ho Cecilie Halsnes ved Stonglandet Sykehjem har lyst å informere om disse tiltakan:

– Endel arbeidsplassa innen helse og omsorg har problem med å skaffe nok sommarvikara.
Det vil kommunen gjøre nokka med, og love en bonus til dem som tar sommarjobb innenfor dela av sektoren i sommar.
Avhengig av kor lenge arbeidsavtalen e, vil alle over 50% stilling få en bonus på 4.000 til 10.000 kroner.

Sykepleiera/vernepleiera som inngår avtale i 100% stilling, kan få refundert såvel reiseutgifter som tilskudd til boutgifter.

For sykepleier- og vernepleierstudent med medisindelegering, plusse man på kr 30.000.
Og for medisinerstudenta e det og kr 30.000 å hente.

Det var i grove trekk. Dersom du vil vite meir, så får du ta kontakt med ho Cecilie.