Droppe Sør-, blir Senja

Av | 21. februar 2023

Fra årsmøtet i «Sør-Senja mannskôr» i går mandag på Vesterfjell Aktivitetssenter. Hans Johnsen (til høyre) ville ha avløysing som sekretær, og blei erstatta av Tom Benjaminsen. Men han Hans skal fortsette med det ærefulle oppdraget å føre oppmøte/fraværsprotokollen. Karl Alf (i midten) fortsette ett år til som formann, og Allan Sæther (til venstre) fortsette som kasserer. Bildet på veggen bak hang der heilt tilfeldig, og blei ikkje debattert.

Til årsmøtet i Sør-Senja mannskôr i går va det kommet inn forslag om å endre namnet på det tradisjonsrike kôret til «Senja mannskôr».
Namnet «Sør-Senja mannskôr» har kôret hatt sia det blei starta i 1959. Riktignok blei et namnebytte diskutert i 1967 da de to mannskôran i daværende Tranøy blei slått sammen, men det blei det ikkje nokka av.

Ellers var årsmøtet fornøyd med at man var kommet seg igang etter fleire års coronadvale, og at man hadde fått fleire nye sangera som ei forsterkning på førstetenorrekka.