Folkemøte om etablering av lokalråd

Av | 14. februar 2023

Senja kommune invitere alle som tilhøre Sør-Senja, – Stonglandseidet, Skrolsvik, Frovåg og Rødsand – til å komme på folkemøte om etablering av lokalråd onsdag 15. februar kl.18.00-19.30 på Stonglandet skole, naturfagrommet.

Agenda:
• Velkommen v/rådmann
• Status i prosessen fra lokalutvalg til lokalråd
• Avklare mulig etablering av lokalråd og ønsket framdrift
• Eventuelt

Litt meir informasjon, vi kopierer fra meldinga:
– I 2022 ble 5 av totalt 8 lokalråd etablert. Sør-Senja er ett av rådene vi gjerne vil få etablert og ha god dialog med videre.
I kommunestyremøte 25. mai 2021 ble det vedtatt endring fra lokalutvalg til lokalråd.

✔️Endringen fra lokalutvalg til lokalråd er hovedsakelig at det ikke lenger er et folkevalgt organ, men er på linje med ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse i Senja kommune.

✔️Lokalrådene har fortsatt møte- og talerett i saker i kommunestyret, som angår deres lokalområde.

✔️Et styre kan bestå av repr. fra grendeutvalg, bygdelag, lag og foreninger eller enkeltpersoner, som ønsker å engasjere seg i lokaldemokratiet for området.

✔️Lokalråd kan anmode om å få 50 000 kroner årlig, og pengene kan brukes til lokale tiltak eller godtgjørelse.

(PS: Vi e dessverre forhindra fra å delta, så vi tar gjerne imot et «referat» fra møtet)