Årbok for Senja e oversendt til trykkeriet

Av | 11. oktober 2022

Forsidebildet på årest Årbok e et haustbilde av Breitinden på Senja, Senjas høgste fjell. Bildet e tatt av Dag A Larsen, Silsand.

Søndag blei trykkfilen til årets Årbok for Senja sendt til trykkeriet, vel ei vekka tidligere enn siste år. Det betyr at den skal være tilbake innbunden her i siste halvdel av november.
Iår e det forøvrig 50 år sia den første Årboka kom ut.

Prisen på trykking og papir har gått merkbart opp det siste året, men man har valgt å ikkje heve prisen på boka iår. Istaden har man senke opplagsantallet litt for å spare penga. Men man regne med at det skal holde, – så vidt.