Primstav blei prim-sirkel

Av | 9. oktober 2022


For en del år tilbake fikk han Osvald Iversen oppfordring om å lage en primstav som va tilpassa Senja.
Den blei ikkje ferdig den gongen.
No e den ferdig, ikkje som stav, – men som «prim-sirkel».
Ramma med alle kalendermerkan på e laga av et kromvokst bjørkeemne.
No gjenstår det berre å få på plass et uttrekks-arrangement der forklaringe til alle merkan på primstaven e ført opp.
Platen med tekst e ferdig, – no gjeld det berre å finne en måte å feste dem på slik at dem lett kan drages fram.

Kor han skal gjøre av den, veit han ikkje. Han tenkte først på sjukeheimen.
– Men der e det vel berre folk som e så ung at dem ikkje veit ka en primstav e, sei han Osvald.
Sjøl blei han 91 år i sommar.