Snart kjem dem hit

Av | 28. juli 2022

Takstmann Eivind Aardal sammen med resten av staben i Jeessaa AS e i disse dager ferdig med å besiktige rundt 60% av alle eiendomma i Senja kommune, og no står Sør-Senja for tur. Dem sjekke at bygninge stemme med opplysningen i grunnboka mht areal o.l., og tar en utvendig besiktigelse av hus og bygninge.
Grunnboka innehold informasjon om areal, etasja, byggeår, tomtestørrelse med meir.

Arbeidet skal være ferdig til midten av oktober. Og då blir resten opp til kommunstyret.