Planlegg for landstrøm til oppdrettsanlegg

Av | 7. juli 2022


I forbindelse med plana om landstrøm til oppdrettsanlegg ved Lekangsøya har Arva flg plana:
• Oppsetting av ny nettstasjon (trafostasjon) montert på bakken. Settes like nord for «Kvinnekaia».
Herfra skal kabel legges ut i havet.
• Graving av høyspent kabelgrøft fra eksisterende nettstasjon på Lekangen og til ny nettstasjon, ca. 800-900 meter.

◦ Alternativ 1: Kabel legges langs skogsvei og traktorveg fram til den nye nettstasjonen.
◦ Alternativ 2: Kabel legges langs ved Lekangsveien.

Arva har starta opp dialog med grunneiere, og ønske sålangt e alternativ 1.

Grønne streka e lavspentstolpan, slik dem står idag.

Idag forsynes fôrflåten med strøm fra egne aggregat, – som står på døgnet rundt.
Og lynde fra dem høres godt.