Penga til ladestasjona for el-bil her og der

Av | 6. juni 2022

Vi klippe fra formannskapspapiran:
– Senja kommunestyre setter av en ramme på 1,5 millioner kroner for søkbare tilskudd til etablering av ladestruktur i Senja kommune.

Gryllefjord
Plassering vil bli i område ved fergeleiet, enten på fylkeskommunal grunn, i tilknytning til butikk eller
nærliggende område. Det forutsettes at leverandør inngår nødvendige avtaler med aktuell grunneier,
Arva samt tar hele prosjekt og driftsansvar. Ladekapasitet opp mot forsvarlig el-krafttilgang.

Stonglandseidet
Plassering tiltenkt ved butikk eller annen gunstig lokasjon. Kommunen erfarer at butikkeier er positiv til
etablering av lader. For øvrig som for Gryllefjord.

Skaland
Plassering tiltenkt ved parkering Midt Troms Museum eller ved butikk. For øvrig som for Gryllefjord.

Botnhamn
Plassering ved fergeleie eller areal eid av småbåtforeningen. For øvrig som for øvrige lokasjoner.
Botnhamn har svært liten restkapasitet i forsyningsnettet. Tilbud her kan leveres som opsjon om nettet ikke holder for lader i første omgang. I verste fall vil man måtte vente til nytt regionalnett fra Brensholmen kommer. (Denne situasjonen illustrerer utfordringene vi har på Senja, særlig på Nord-Senja, mht. kraftforsyningen.)
I påvente av kapasitetstilgang i Botnhamn kan andre lokasjoner i kommunen vurderes, men neppe på dette distribusjonsnettet. Fjordgård har bla ikke restkapasitet til større ladere. (Husøy, ved Brødrene Karlsen AS, har installert 2 lynladere,