På han igjen med helikopter og rein

Av | 21. mai 2022

Fem bukka fikk kansellert planen om en rolig beitesesong på Eidemarka idag. foto:hnn

Mykkje lyd og mykkje låg flyging. foto:hnn

Igår va det stor helikoptertrafikk for å få reinen som i henhold til offisielle fredningsbestemmelsa har oppholdt seg på Stonglandshalvøya over vinteren.
Da reinflokken va pressa nordover til Sagjorda, måtte tydligvis helikopteret ta en pause for å fylle på drivstoff. Da nytta en flokk med bukka høvet til å springe tilbake til Eidemarka. Helikopteret kom tilbake, og flokken blei pressa vestover mot Frovåg, med låg flyging og utstrakt bruk av kraftige sirener med et stort utvalg av lydeffekta.
Imorrest beita fire dyr rolig og uanfekta på Eidemarka igjen.
Helikopteret kom tilbake, henta en enslig bukk på Hals, og pressa dyran vestover langs Eidestranda.