Hamna i Skrolsvik, – snart igang med storutbygging?

Av | 6. mai 2022

Illustrasjon: Norconsult

Det e nokken år sia Tore Olsen, med bakgrunn fra Sør-Senja, sammen med samarbeidspartnera signaliserte ei større utbygging i hamna i Skrolsvik.
For nokken år sia overtok utbyggeran eiendomma i Skrolsvik. Deriblant kaiområdet som gjennom åran har romma fiskebruk, brygge for tidligare Skrolsvik fort, – og til slutt lakseslakteri. Det siste brant ned i februar 2004.
Reguleringsplanen e godkjent, og rammeplanen som no skal kommunebehandles, omfatte over 20 feieleiligheite, bårtplassa, kaiutbygginge, samt hyttetomte og endå fleire leiligheite.
Til Senja24/7 (Nordlys) sei Tore Olsen at dem håpe å komme igang med bygging så fort som mulig.

Dermed kan et bli nok et fritids- og turistområde på Sør-Senja.