Får skadefelle grågås på vår/forsommar

Av | 24. april 2022

En gåseflokk kan forsyne seg godt av gresset der den opphold seg, og e et problem mange plassa i landet. Dette bildet e tatt på «heimtur» om hausten. No tas det til ordet for å utvide jakttida om hausten og. Den e ikkje heilt synkron med gåsa sine matauk-stopp om hausten. Foto:hnn

Gårdbrukera på Stonglandshalvøya får etter søknad til kommunen lov til å drive skadefelling av grågås som beite på dyrka jord i en viss periode vår og sommar.
I søknaden skriv dem at i enkelte områda føre beitinga fra store gåseflokka til en avlingsreduksjon på 50-70%. Det skal visstnok ikkje være heilt fra å få gåsemøkker i vinterfôret heller.

Utvalg for vilt og utmark i Senja kommune behandla søknaden for et par daga sia. Og etter ka vi erfare ble det stort sett positivt svar.
Felling av grågås kan utføres av grunneier eller den han bemyndige, og grunneier har ansvar for oppfylling av krav i love og forskrifte.
Og sist, men kanskje ikkje så vesentlig, grunneier får beholde felt gås.