Vil bygge hytte på Silsandholmen i Dragøya

Av | 19. april 2022

Denne holmen i Dragøya blei solgt i 2015. No vil kjøparn bygge hytte der. (Kartutsnitt: gårdskart.no)

Interessen for bygging av fritidsbolig eller hytte på Sør-Senja e stor. Fleire hyttefelt e under etablering, men enkelte vil ikkje dit.
JK Arkitektkontor AS har på vegne av sin kunde forhørt seg om muligheten for å bygge ei hytte på Silsandholmen i Dragøya. Og i følge saksdokumentan oversendt til kommunen, e hytta ferdig tegna.
Men her må det dispensasjon til.
Byggesaksbehandler Frode Christian Evensen opplyse som svar på spørsmål fra utbygger at Senja kommune ikkje kan forskuttere et vedtak på dispensasjonssøknad, men skriv videre:
– I utgangspunktet skal det ikke være et problem, da det ikke ligger noen restriksjoner for utbygging på holmen, utover LNRF-formålet i planen, skriv han.
I en anna mailutveksling, bekrefte samme saksbehandler at det e kun én naboeiendom det skal sendes nabovarsel til, nemlig gårds/br nr 214/2.
Det e forøvrig hoveeiendommen som Silsandholmen blei kjøpt fra i 2015.
Holmen e kun landfast ved fjære sjø.