Legge ned A/L Veilys?

Av | 20. februar 2022

Arkivfoto: Reparasjona av stolpa og veglys etter en uvérsdag i desember 2019

Ho Rigmor Sellevoll ber oss ta inn denne kunngjøringa.
For ordens skyld, det e ikkje snakk om å legge ned veglysan i bygda, men å legge ned foreninga/andelslaget.:

Styret i A/L Veilys Stonglandseidet melder om årsmøte på «Våres kafè»
mandag 28 februar 2022 kl. 19.00.

Denne gang sendes det ikke innkalling direkte til huseiere, men kun via Budstikka, oppslag og via facebook.
Saker til behandling: Vanlige årsmøtesaker som årsmelding og regnskap.

Viktig sak: Skal vi avvikle A/L Veilys?

Det blir servert kaffe på møte.

Vel møtt.

Hilsen

Styret