Orgelstøtte fra Amerika

Av | 16. februar 2022

Faksimile fra Decorahposten 1925

For få år sia va det innsamling til orglet i Stonglandet kirke. Det blei imidlertid reparert, og klare seg ei stund til.

Men pengeinnsamling til kirkeorgel e ikkje nokka nytt. I Decorahposten, den viktigaste avisa for norske immigranta i Nord-Amerika, har han Bjørnar Iversen funne et takkebrev til gavmilde utvandrera fra orgelkomiteen for bidrag til det første orgelet i kirka.

Her e Bjørnar sin transkribsjon av avisinnlegget:

Fra Nord-Norge.

Fra Stangelandets kirke Orgelkomite:

I forrige aar rettet Mr. Jens Jacobsen, New England, N. Dac. I «Decoraposten», en opfordring – særlig til Stanglandsværinger som var udvandret til U.S.A , om at træde støttende til med bidrag til orgel i Stangelandets kirke, og denne opfordring blev jo heller ikke uden resultat, idet der indkom Bidrag fra følgende:

Mr. Daniel Ernstsen og Frue $ 5,

Mrs. Jensine Ernstsen $5,

Mr. Ingvard Iversen og Frue $5,

Mrs. Alida Iversen $1,

Mr. Johan Jacobsen og Frue $5,

Mr. Albert Jacobsen og frue $10,

Tilsammen $ 36.

Dette udgjør Kr. 240 I norske Penge som ved Mr. Jens Jacobsen er oversendt Orgelkomiteen pr Postanvisning, og man tillader sig herigjennem at bringe samtlige disse givere Menighedens dybtfølte Tak for den vakre gave som kom saa ganske helt uventet og overraskende. Det er meget kjært at se og erfare at disse, som en gang har tilhørt Stanglandets lille fattige Menighed, ikke har glemt os her oppe i vort kolde Nordnorge, hvor engang eders Vugge stod, og naar nu Orglets Toner Lyder, vil nok mange have eder i taknemmelig Erindring, som for en del har hjulpet til med at faa et længe nært Ønske opfyldt.

Det er nu over 80 Aar siden man først begyndte at samle ind Midler til et paatenkt Orgel i vor lille Kirke. Det gik jo temmelig smaat i Begyndelsen og sagen laa ganske ned ei mange Aar da saamange andre rent uafviselige Krav gjorde sig saa sterkt gjeldende, men saa tog man den saa atter op for 3 Aar siden og nu traadte de nye Kræfter i Marken – det vistes nu større interesse. Særlig maa nevnes Ungdomslaget Ny Dag og Stangelandets gjensidige Baadforsikring som bidrog med 500 Kr. Hver, ligeledes ungdomslagene Godt Haab og Fremad, samt Fredr. Jørgensens Legat som ogsaa bidrog med forholdsvis vakre Gaver – dette med mere bidrog til at man i 1923 kunde bestille et passende – Harmoniums Orgel – til ca kr. 5,000.

Den første søndag i Advent 1924 var Orglet færdigt – montert og kunde for første gang kaste sine høitidelige og vakre Toner du over den forholdsvis store Menighed som nu syntes at staa ved sine ønskers Maal.

Sluttelig kan anføres at man har endnu lit Gjæld paa orglet som ved foranførte Bidrag fra U.S.A. blev reduseret med Kr. 240 saa det som nu er igjen haaber man at kunde klare uden Vanskelighed.

Modtag saa til Slut Menighedens bedste Tak og Hilsen fra Stangelandets Kirkes Orgelkomite paa dennes Vegne ved

Herman Enoksen.

Stanglandseidet. 15de Marts 1925.

En tanke om “Orgelstøtte fra Amerika

  1. Synnøve Olsen

    Flott historie fra Bjørnar Iversen. Innsamling tel nytt orgel i kjerka våres pågår fortsatt. Ved nyttår sto kontoen på kr.180892.30. Og di pengene er øremerka orgel og kan ikkje brukes til annet. Et orgel koste jo fleire hundre tusen så alle bidrag mottas med takk. Hilsen kasserer i kjerkeforeninga Synnøve Olsen

Det er stengt for kommentarer.