Torskeoppdrett skal løftes opp i kommunestyret

Av | 29. oktober 2021

Oppdrettslokaliteta rundt Sør-Senja. Kvit pil markere der det e kommet søknad om dispensasjon for torskeoppdrett

Etter ka vi kan se har et enstemmig kommunestyre stilt seg bak kravet fra opposisjonen om at søknada om dispensasjon fra kystplanen for areala til torskeoppdrett skal sluttbehandles i kommunestyret.

Det va under sluttbehandlinga av kommunens arealplan at ordførarn i samme slengen kom med forslag om at aktøra som ønska å starte torskeoppdrett i Senja blei oppfordra til å søke dispensasjon fra den planen man vedtok.
Med knapt fleirtall fikk han og gjennom at dispensasjonssøknada skulle avgjøres i utvalg for samfunnsutvikling.