Smitte Covid-19 i Senja kommune, – ei oppdatering

Av | 27. oktober 2021

Fra kommunen:
– Så langt i uke 43 har vi i Senja kommune 8 personer som har testet positivt for covid-19. Alle de smittede har tilknytning til et av utbruddene som man så antydning til allerede i forrige uke. Alle de smittede har en tilknytning som gjør at man foreløpig anser det til å være under grei kontroll. Det er godt voksne personer som nå er smittet.

Kommunelegen understreker nå viktigheten av at man tester seg hvis man har symptomer fra luftveiene eller feber. Det er stigende smittetall og det at vi nå lever som normalt gir økt risiko for smitte. Det er også viktig at fullvaksinerte med symptomer tester seg. Og til slutt: Hold deg hjemme hvis du er syk, test deg og begrens antall nærkontakter frem til du får svar på test.